Okręt nasz wpłynął w mgłę i fregaty dwie
Popłynęły naszym kursem by nie zgubić się.
Potem szkwał wypchnął nas poza mleczny pas
I nikt wtedy nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą.

Ciepła krew poleje się strugami,
Wygra ten, kto utrzyma ship.
W huku dział ktoś przykryje się falami,
Jak da Bóg, ocalimy bryg.

Nagły huk w uszach grał i już atak trwał,
To fregaty uzbrojone rzędem w setkę dział.
Czarny dym spowił nas, przyszedł śmierci czas,
Krzyk i lament mych kamratów, przerywany ogniem katów.

Pocisk nasz trafił w maszt, usłyszałem trzask,
To sterburtę rozwaliła jedna z naszych salw.
"Żagiel staw" krzyknął ktoś, znów piratów złość,
Bo od rufy nam powiało, a fregatom w mordę wiało.

Z fregat dwóch tylko ta pierwsza w pogoń szła,
Wnet abordaż rozpoczęli, gdy dopadli nas.
Szyper ich dziury dwie zrobił w swoim dnie,
Nie pomogło to psubratom, reszta z rei zwisa za to.

Po dziś dzień tamtą mgłę i fregaty dwie,
Kiedy noc zamyka oczy, widzę w moim śnie.
Tamci, co śpią na dnie, uśmiechają się,
Że ich straszną śmierć pomścili bracia, którzy zwyciężyli.

Original

Our ship entered the mist and two frigates
Sailed our course so as not to get lost.
Then the squall pushed us beyond the milky belt
No one expected that the frigates bring us death.

Hot blood will flow as streams,
Winner be the one that holds the ship.
In the roar of the guns some will fall into waves,
If God is willing we will save the Brig.

A sudden roar in our ears, and the attack started,
That's frigate armed with a row in a hundred guns.
Black smoke covered us, came the time of death,
Cry and lament of my comrades, intermitted by executioners fire.

Our bullet hit the mast, I heard a crash,
Starboard was smashed by one of our volleys.
"Erect the sail" someone shouted, angry pirates again,
Because wind blew from the stern, and frigates face windy.

The two frigates, only the first one went in pursuit,
Soon boarding began, when they caught up with us.
Skipper did two holes in their bottom,
It did not help those dog kinds, rest is hanging for it from the yard.

To this day, that fog and two frigates,
When the night closes his eyes, I see in my dreams.
Those who sleep in the depths, are smiling,
That their terrible death was avenged by their brothers who won.

English translation