Goodbye, my feleni, o le a ou tea
Ae folau le vaa, o le Alii pule me-le-te,
Nei galo mai A-pi-a, si ota e-le e-le,
Ae maga-tu-a mai [n]ea, le au pa-se-se.

Oh, I ne-ver will forget you, Samoa ele ele galoatu,
Oh I never will forget you, Samoa eleatu

Faa foga foga, mai Samoa uma,
Sai fai atu, o lau faa tusa, pei o le sulu saga,
I totonu o maga, faapea lau pele,
Mai taupou uma.

From Songs of the Sea by Stan Hugill (1977)