Kinakusten

(A Seaman's Song from the China Coast)

Från Canton till Macao,
Från Hong Kong å Luliao,
The sodgers and sailors
de sjung-it hennes love.

For ding-e, ding-e
ding-dong, hm-di, hm-di!
Hon var en sampan girlie
allt i-från Hong-ki-kong.

A you-oo like me-hee,
A mandarin's daughter?
You sodgers and sailors,
Som seglar på Hong Kong,

I no-o like you-hu,
You no-o like me-hee,
You all belong to sodgers
You no belong to me.

From Songs of the Sea by Stan Hugill (1977)